Achizitii

      

  Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii              
  Com. Berzasca, jud. Caras Severin              
  Tel: 0721 203 291, Email:office@gal-clisuradunarii.ro              
  Contract de finantare  nr. C 19401172011651107468 /19.12.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national pentru dezvoltare rurala 2014 – 2020 Romania pentru  Sub Masura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”   
  nr. 531 / 13.08.2018              
      Programul de achizitii pentru  perioada 2017-2019 -Rectificat 11      
Nr.crt. Obiectul Achiziției Cod CPV Valoare estimată  totala fără TVA (lei ) Valoare estimată  totala fără TVA (euro ) Pocedura aplicata in functie de valoarea totala Sursa de Finantare Data estimata pentru incepere procedura Data estimata pentru finalizare procedura 
1 Servicii de contabilitate GAL
(Cap II. Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit)
Cheltuieli pentru servicii de consultanta financiara
79211000-6 31020 6856.76 Achizitie directa Sub Masura 19.4 aprilie  2017 mai   2017
2 Servicii de audit GAL
(Cap II. Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit)
Cheltuieli pentru servicii de consultanta financiara
79212100-4 18000 3978.78 Achizitie directa Sub Masura 19.4 aprilie  2017 mai   2017
3 Servicii  elaborare proceduri de evaluare si selectie (Cap II. Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit)Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica 79411000-8 21000 4641.91 Achizitie directa Sub Masura 19.4 mai   2017 iunie 2017
4 Servicii de consultanta evaluare proiecte(Cap II. Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit)Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica 79419000-4 50000 11052.17 Achizitie directa Sub Masura 19.4 iulie   2017 august 2017
5 Servicii management financiar
(Cap II. Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit)
Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica
79412000-5 47880 10583.55 Achizitie directa Sub Masura 19.4 aprilie  2017 mai   2017
  TOTAL CAP II   167900 37113.17        
6 Achizitie autoturism
(Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL)
Cheltuieli cu achizitia unui mijloc de transport
34110000-1 73942.68 16344.54 Achizitie directa Sub Masura 19.4 iunie 2017 iulie 2017
7 Furnizare consumabile birou
 (materiale consumabile, papetarie si cartuse de toner )
(Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL)
Cheltuieli pentru achizitia de birotica papetarie si tehnica de birou
30192700-8,   30125100-2 4250.5 939.54 Achizitie directa Sub Masura 19.4 aprilie 2018 aprilie 2018
8 produse de curatenie / intretinere sediul GAL
(Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL)
Cheltuieli pentru igiena sediului GAL
39831240-0 864.53 191.10 Achizitie directa Sub Masura 19.4 noiembrie 2017 noiembrie 2017
9 Servicii asigurare transoprt si masa(catering) intilniri GAL , Comitet de selectie GAL
(Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL)
Costuri pentru transport si masa / diurna, precum si inchirierea spatiului necesar pentru organizarea intilnirilor GAL (AG si CD)
Costuri pentru transport si masa /diurna pentru organizarea intilnirilor comitetului de selectie.
60140000-1,         55520000-1 9312 2058.36 Achizitie directa Sub Masura 19.4 martie 2018 martie 2018
10 Servicii de mentenanta echipament IT - cuprinzând reparare si intretinere echipament IT 
(Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL)
Achizitia/ inchirierea si mentenanta echipamentelor IT/ actualizari software/ cresterea performantelor sistemelor/ echipamentelor deja existente corelat cu inventarul existent, nr de angajati.
50323000-5 9660 2135.28 Achizitie directa Sub Masura 19.4 martie 2018 martie 2018
11 Achizitie aplicatie informatica personalizata -soft pentru management proiect (Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL).  Costuri pentru achizitia de aplicatii informatice standardizate sau personalizate 72230000-6 22000 4862.95 Achizitie directa Sub Masura 19.4 august  2018 august  2018
12 Servicii asigurare facultativa RCA si CASCO (Cap III. Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL) Cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea, asigurarea mijlocului de transport achizitionat sau preluat prin intermediul unui contract de comodat, precum si alte cheltuieli conexe achizitionarii si utilizarii mijlocului de transport.  66514110-0 6540.63 1445.76 Achizitie directa Sub Masura 19.4 iulie, august 2018, iulie, august 2019 iulie, august 2018, iulie, august 2019
  TOTAL CAP III   126570.34 27977.53        
12 Servicii organizare evenimente de animare (informare si promovare ) –  catering evenimente .
(Cap V. Cleltuieli pentru animare)
Cheltuieli privind cazarea si masa/ diurna(diurna este eligibila numai pentru angajatii GAL), participantilor, organizatorilor si angajatilor GAL in cadrul activitatilor de animare
  55520000-1 14640 3236.07 Achizitie directa Sub Masura 19.4 iulie  2017 septembrie 2017
13 Servicii realizare pagina web (administrare si hosting)
(Cap V. Cleltuieli pentru animare)
Cheltuieli pentru crearea gazduirea si actualizarea unui web site pentru GAL.
72212224-5 8400 1856.76 Achizitie directa Sub Masura 19.4 iunie 2017 iulie  2017
14 Servicii   realizare materiale promotionale, materiale video, materiale audio
(Cap V. Cleltuieli pentru animare)
Cheltuieli cu materiale promotionale
Cheltuieli cu materiale de animare
79342200-5 19250 4255.08 Achizitie directa Sub Masura 19.4 mai  2017 mai  2017
  TOTAL CAP V   42290 9347.92        
15 Servicii organizare evenimente Locale   
(Cap VI. Cleltuieli pentru sarbatori locale,festivaluri tematice , tirguri de produse traditionale si alte evenimente prin care se promoveaza teritoriul acoperit de GAL)
Cheltuieli cu organizarea evenimentelor de animare de tipul sarbatorilor locale festivaluri tematice , tirguri de produse traditionale si alte evenimente prin care se promoveaza teritoriul acoperit de GAL
79952000-2 126400 27939.88 Achizitie directa Sub Masura 19.4 august 2018, februarie 2019 august 2018, februarie 2019
15.1 Servicii de promovare a  evenimentelor locale prin utilizarea materialelor de animare si a celor promotionale ( Primaria Berzasca , anul 2018) 79342200-5 7895 1745.14 Achizitie directa Sub Masura 19.4 august 2018 august 2018
15.2 Servicii organizare evenimente locale - asigurare servicii de masa participanti ( Primaria Svinita, anul 2018) 79952000-2 3910 864.28 Achizitie directa Sub Masura 19.4 august 2018 august 2018
15.3 Servicii organizare evenimente locale - servicii realizare materiale promotionale/publicitare ( Primaria Svinita , anul 2018) 22462000-6 1000 221.04 Achizitie directa Sub Masura 19.4 august 2018 august 2018
  TOTAL CAP VI   139205 30770.34        
  1 euro = 4,524 lei      Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii     Intocmit,
        Presedinte DEAC Vasile      Pislaru Simona Mirela